REGISTRATION


     


Venue

Park Inn by Radisson Krakow
ul. Monte Cassino 2
30-337 Kraków

CREDIT RISK
Conference dedicated to domestic and international Corporate Credit risk management staff in Poland.
Excellent opportunity to acquire knowledge, increase competences, share best practices and network with credit professionals.

There is no company without problems of overdue payments and bad debts from customers. Difficulties with money recovering for goods or services cause many serious financial problems for companies and even entire industries. Corporate credit risk management is an important part of the proper management, it is essential to maintain the company’s financial stability and liquidity. The finance teams, both in shared services and domestic corporations in Poland, need extensive knowledge and unique expertise. Credit Risk Conference is the answer to this undisputable need. During Credit Risk conference, you will have an opportunity to discuss, with experts and your peers, the most up-to-date topics related to corporate credit risk management.

Speakers

Hubert Rachwalski

COO, Nethone
Hubert Rachwalski jest managerem z bogatym doświadczeniem zdobytym w strukturach wiodących globalnych firm konsultingowych – The Boston Consulting Group i PwC. Specjalizując się w doradztwie strategicznym dla instytucji finansowych, firm IT oraz organizacji z sektorów przemysłowego i energetycznego, zbudował szerokie portfolio zwieńczonych powodzeniem projektów w różnych obszarach biznesu. W firmie Nethone, Hubert odpowiada za tworzenie i koordynację realizacji strategii rozwoju, zarządzanie kluczowymi projektami spółki i budowanie relacji z interesariuszami. Jest absolwentem paryskiej HEC (Hautes Études Commerciales de Paris) oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę magisterską na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w wielopłaszczyznowej optymalizacji giełdowych procesów analitycznych.

Janusz Władyczak

Prezes Zarządu KUKE S.A.
Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Z KUKE S.A., jako wiceprezes zarządu Spółki związany od połowy 2016 roku. Przez ten czas był odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, w szczególności ubezpieczeń należności handlowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Wcześniej związany z branżą funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznymi bankami inwestycyjnymi. W PKO TFI odpowiadał za kształtowanie strategii produktowej, przemodelowanie oferty funduszy inwestycyjnych oraz tworzenie i wdrażanie dedykowanych szerokiemu spektrum klientów, rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowy. Z ramienia centrali Raiffeisen Banku w Wiedniu wprowadzał na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Vienna Stock Exchange oraz pozostałe giełdy Europy Środkowo-Wschodniej certyfikaty strukturyzowane oraz warranty pozwalając osiągnąć bankowi pozycję lidera w tym segmencie. W Calyon Corporate and Investment Bank, a potem w Credit Agricole CIB odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, czy Ukraina. Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji project i export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym w tym instrumentami stopy procentowej, obligacjami, walutami, towarami oraz akcjami. Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również w Londynie, Wiedniu, Genewie oraz Bangkoku.

Krzysztof Chechłacz

Współwłaściciel RiskMan sp. z o.o.
Współwłaściciel brokera ubezpieczeń należności RiskMan sp. z o.o. W latach 1998 – 2012 pracował w Euler Hermes, m.in. jako Dyrektor Oddziału w Poznaniu, Dyrektor Handlowy w Polsce, a od 2009 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Odpowiadał za tworzenie i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oraz budowanie marki Euler Hermes na rynku polskim. Był wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Robert Dyrcz

Fundator PICM, prezes zarządu
Założyciel oraz prezes fundacji Polski Instytut Credit Management. Szerokie doświadczenie w sferze zarządzania ryzykiem kredytowym zdobył w międzynarodowych korporacjach. W latach 2000 – 2004 jako skarbnik w Valeo Autosystemy sp. z o.o. zajmował się kompleksową obsługą płynności finansowej. W tej samej firmie piastował również funkcję specjalisty ds. zakupów (lata 2004 – 2006). W latach 2006 – 2008 jako analityk kredytowy w Philip Morris Polska SCE zajmował się międzynarodowym portfelem klientów firmy. W latach 2008 – 2015 pełnił funkcje managera działu kredytowego w Motorola Solutions.

Mirosław Siwiński

Dyrektor ds. prawa materialnego w Departamencie Prawa podatkowego, finansowego i administracyjnego, Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny
Mecenas Mirosław Siwiński posiada bogate doświadczenie w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych i optymalizacji podatkowej, jak też zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowań podatkowych i administracyjnych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego”.

Agenda