20 March 2017

News

 

Koniec przeterminowanych płatności?

18 kwietnia 2017

Miesiąc temu został opublikowany kolejny raport omawiający problem zatorów płatniczych. Tym razem, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju (FOR) skupiła się na wynikających z tego kłopotach małych i średnich firm. Podstawą opracowania były wyniki badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców, na podstawie którego eksperci FOR ocenili przyczyny oraz skutki zatorów płatniczych na koniec 2016 roku. Co z niego wynika? Jakie są realia? Jakie zalecenia? Czy instytucje takie jak PICM mogą być odpowiedzią na ten nieustający problem?

Ile to już było raportów, statystyk, dyskusji i analiz opisujących jedno z podstawowych wyzwań przedsiębiorstw: opóźnione płatności od kontrahentów. Oczywiście z problemem tym zmagają się firmy nie tylko w Polsce. Coroczny raport Intrum Justitia, European Payment Report 2016, pokazuje, iż brak terminowych płatności od klientów jest szczególnie dotkliwy dla małych i średnich firm (MiŚ). Płynność finansowa tej grupy firm jest bardziej niż gdziekolwiek indziej zależna od terminowych wpłat, mniej chroniona przed nieuczciwymi płatnikami a przez to sceptyczna odnośnie ponoszenia zbyt dużego ryzyka inwestycji w firmie. Innymi słowy, opóźnione płatności skutecznie powstrzymują ich wzrost, pogarszają płynność a nawet są zagrożeniem dla przetrwania przedsiębiorstwa. (więcej)